Tham khảo Các phương pháp tính lương nhân công/ bù giá nhân công trong Dutoaneta.vn

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn các phương pháp tính lương nhân công/ bù giá nhân công trong phần mềm Dutoaneta.vn.
Tùy theo từng tỉnh thành mà các biểu mẫu tính lương và bù giá ca máy sẽ khác nhau. Phần mềm dutoaneta.vn có đủ mẫu biểu đáp ứng sự đa dạng này. Vui lòng xem hướng đẫn sau đây để biết cách dùng chi tiết.
1. Tính lương theo thông tư 05/2016/TT-BXD
Bước 1 Chọn bảng Nhân công => Tính lương
Bước 2 Chọn Vùng: nếu bạn không nhớ chính xác, hãy nhấp vào Vùng rồi chọn Huyện
Bước 3 Chọn khu vực theo danh sách
Bước 4 Nhấn nút “Áp giá hiện tại” để đưa kết quả tính toán ra bảng Nhân công
Bước 5 Xem kết quả ở bảng: Nhân công

Tham khảo thêm: phần mềm dự toán xây dựng

* Với các Tỉnh/TP ban hành bảng lương riêng thì bạn chọn trong danh sách:
* Nếu có thêm hệ số điều chỉnh khu vực thì theo hướng dẫn của Tỉnh/TP đó, Dự toán sẽ bổ sung thêm tùy chọn:
Thanh hóa
Chọn Vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn => chọn khu vực => Đồng ý.
Lai Châu
Chọn mẫu: Có hệ số điều chỉnh khu vực
Nhấp chuột vào ô màu vàng => tra cứu => chọn khu vực => đồng ý:
Kết quả: xem tại đây
Hòa Bình
Chọn mẫu: Hệ số điều chỉnh khu vực Hòa Bình.
Nhấp chuột trái vào ô màu vàng => tra cứu => chọn khu vực => Đồng ý:
Kết quả: xem tại đây

Tìm hiểu thêm: phần mềm dự toán cơ điện

Chú ý: ở bảng “Tính lương” và bảng “Nhân công” có 2 cột “Nhóm gốc” và “Nhóm TT05”.
• Nhóm gốc: là nhóm được SXD tỉnh đó lựa chọn để tính toán ban hành bộ đơn giá XDCT.
• Nhóm TT05: là nhóm do phần mềm tự chuyển đúng theo quy định tại thông tư 05/2016/TT-BXD.
Để xem chi tiết công tác liên quan đến Nhân công đó, bạn tích chọn ô “Hiện công tác”, dưới mỗi nhân công sẽ hiện công tác chứa nó.
2. Nhập hệ số bù giá nhân công
Đến bảng Tổng hợp dự toán hạng mục chọn: Hệ số điều chỉnh
Nhập hệ số bù giá nhân công/đồng ý:
Kết quả: xem tại đây
3. Nhập hệ số bù theo từng quyết định: dùng cho quyết định 3796/2014 về điều chỉnh chi phí nhân công Hà Nội
Ví dụ với 3 công tác ở 3 quyết định khác nhau:Quy định tại Quyết định 3796/2014:
Đến bảng Nhân công => tích chọn: Hiện công tác và Dùng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số nhân công theo mỗi quyết định:
Đến bảng Máy thi công => tích chọn: Hiện công tác và Dùng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số Máy thi công theo mỗi quyết định:

Trả lời