Tham khảo ACB triển khai chương trình Tiếp cận nhanh lãi suất thấp

Vào ngày 31 tháng 4 năm 2015, ngân hàng Á Châu ACB bắt đầu triển khai chương trình cho vay vốn cùng mức lãi suất ưu đãi với gói sản phẩm mang tên là “Tiết kiệm nhanh, lãi suất thấp) nhằm hỗ trợ các khách hàng đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng có được sự lựa chọn tối ưu nhất.
Điều kiện khách hàng và điều kiện chung:
• Khách hàng là hội vên thân thiết “Blue diamond” (Trường hợp khách hàng chưa là hội viên, khách hàng phải hoàn tất đăng ký trở thành hội viên thân thiết trước khi giải ngân; và
• Không có khoản nợ trước hạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày giải ngân mới tham gia chương trình. Ngoại trừ việc thanh lý, trả nợ một phần trước hạn theo quyết định của cấp phê duyệt hoặc thanh lý/trả một phần trước hạn trong thời gian đã ra due trả nợ cuối
• Không có nợ quá hạn từ nhóm 2 -5 tại thời điểm tham gia chương trình
• Sau kỳ cố định lãi suất (Tối đa 36 tháng), kỳ thay đổi lãi suất 3 tháng/lần theo biên độ cộng lãi suất được quy định trên biểu lãi suất hiện hành xác định tại thời điểm giải ngân mới và biên độ cộng lãi suất chọn từ tháng thứ 4 trở đi tương ứng với thời gian vay ngắn hạn/trung dài hạn; tài sản nhóm I/nhóm II.

Tham khảo thêm: Vay theo cà vẹt xe

Ưu đãi của sản phẩm:
• Thời hạn triển khai: Đến hết ngày 31/12/2015
• Số tiền vay và khu vực triển khai: Triển khai toàn hệ thống và số tiền vay tối thiểu là 200 triệu đồng/khoản vay
• Mục đích vay/Sản phẩm áp dụng: Đối với các mục đích vay sản xuất kinh doanh (Không bao gồm thấu chi KD); Mua nhà đất ở, xây dựng sửa chữa nhà ở; Vay mua xe; thanh toán chi phí du học.
• Thời gian vay: Tối đa là 120 tháng
Các lựa chọn gói lãi suất:
• Lựa chọn 1: Áp dụng cho mục đích/Sản phẩm nêu trên
+ 7,5%/năm cố định 3 tháng
+ 8,0%/năm cố định 6 tháng
+ 8,5%/năm cố định 12 tháng
+ 8,0%/năm cố định 12 tháng – Áp dụng khu vực Lâm Đồng và số tiền vay tối thiểu là 1 tỷ/khoản vay
• Lựa chọn 2: Áp dụng Mua bất động sản để ở/làm địa điểm sản xuất kinh doanh
+ 8,0%/năm cố định 12 tháng
+ Áp dụng khu vực Hà Nội và TP HCM
+ Số tiền giải ngân từng lần tối thiểu là 500 triệu
• Lựa chọn 3: Áp dụng mua/xây dựng/sửa chữa nhà – đất để ở/làm địa điểm SXKD
+ 9,0%/năm cố định 24 tháng; vay mua xe +0,5%/năm
+ Số tiền giải ngân từng lần tối thiểu là 500 triệu
• Lựa chọn 4: Áp dụng mua/xây dựng/sửa chữa nhà – đất để ở/làm địa điểm SXKD

Tìm hiểu thêm: Vay theo hóa đơn tiền điện

+ 9,5%/năm; cố định 36 tháng; vay mua xe +0,5%/năm
+ Số tiền giải ngân từng lần tối thiểu là 500 triệu
Hồ sơ thủ tục vay vốn tại ACB:
• Giấy đề nghị vay thế chấp sổ đỏ theo mẫu
• Chứng minh thư/Hộ chiếu
• Sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn (Nếu có)
• Hồ sơ chứng minh tài chính đảm bảo trả nợ khoản vay: Từ kinh doanh hoặc từ lương
• Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn
• Hồ sơ về tài sản đảm bảo: Thế chấp sổ đỏ hoặc thế chấp ô tô.

Trả lời