Category: Xét Nghiệm ADN

Tìm hiểu về xét nghiệm máu chuẩn đoán bệnh lao

Lao là bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau HIV. Nếu trước đây, lao vẫn được liệt vào hàng bệnh nan y thì ngày nay, nhờ y học hiện đại, bệnh lao đã không còn đáng sợ như trước nữa. Rất nhiều phương pháp chẩn đoán […]

Continue reading