Category: Rao Vặt Gốm Sứ

Tìm hiểu một số thông tin về men kết tinh

Men kết tinh có hiệu quả thẩm mỹ đặc biệt.Nó giống như những hạt giống đang nảy mầm, tự do và lây lan.Các hiệu ứng hiện trên bề mặt rất tự nhiên và không theo một sự sắp đặt nào. Để tạo nên hiểu quả đặc biết như thế đòi hỏi phải rất kiên nhẫn […]

Continue reading