Category: Diễn Đàn Du Học

Tìm hiểu về 10 trường ĐH tại Mỹ tiếp nhận những học sinh có điểm SAT hay không

Dưới đây là danh sách 10 trường ĐH tại Mỹ tiếp nhận những học sinh có điểm SAT không cao khi muốn học tập tại Mỹ. Đại học Mount Holyoke (Mount Hoyoke College): Được thành lập vào năm 1837, Mount Holyoke ở bang Massachusetts là một trong những trường đại học lâu đời nhất trong […]

Continue reading